Monday, July 18, 2011

Subukan mo muna akong mahalin bago mo ako biguin at kung di ka liligaya sa aking piling saka mo ako limutin. :|

No comments:

Post a Comment