Tuesday, July 12, 2011

Minsan kahit pa sobrang LoyaL mo.. kapag natapat ka naman sa hindi seryoso.. -waLa ring pupuntahan yang reLasyon na iniingatan niyo.

No comments:

Post a Comment