Monday, July 18, 2011

Ang pagiging MANHID, ay hindi batayan na hindi ka marunong MAGMAHAL, kundi patunay lang ito na isa ka na sa mga taong... takot ng MASAKTAN.

No comments:

Post a Comment