Wednesday, February 8, 2012

‎"Huwag gumawa ng permanenteng desisyon kung ang nararamdaman mo ay pansamantalang emosyon."

No comments:

Post a Comment