Wednesday, February 8, 2012

"Ang taong nasasaktan dalawa lang ang dahilan : Nagpapakatanga sa pananakit ng iba, o Inaasahan ang isang bagay na wala naman talaga."

No comments:

Post a Comment