Monday, August 1, 2011

Mahirap kapag nakalimutan ang dapat tandaan, pero mas mahirap kapag lagi mong natatandaan ang dapat ng kalimutan. :'(

No comments:

Post a Comment