Monday, June 6, 2011

Kahit anong gawin mong pagbabago, masama ka pa rin sa paningin ng taong sinaktan mo.

No comments:

Post a Comment