Sunday, November 14, 2010

normal lang mahulog ang loob mo sa isang tao,
.
.
pero huwag ka namang umasa na masasalo niya ang pagmamahal mo.

No comments:

Post a Comment