Monday, October 25, 2010

@HOME.
Done watching "Petrang Kabayo" sa AYALA.
Sa kasamaang palad, kurneh sya.
Harhar! :P

No comments:

Post a Comment