Sunday, August 15, 2010

Toss coin tayo!
Kung tao, akin ka na.
Kung hindi, sayo na ako. :D

No comments:

Post a Comment