Saturday, June 26, 2010

Kung hindi ka kayang suklian ng taong minamahal mo, wag kang magbibigay ng buo. T.T

No comments:

Post a Comment